Kto może korzystać z zerowego pitu dla młodych i na jakich zasadach?

Zerowy PIT dla młodych to ulga podatkowa, która ma na celu wspieranie młodych osób w pierwszych latach ich życia zawodowego. Warto zatem przyjrzeć się, kto może skorzystać z tej ulgi i jakie są zasady jej stosowania.

Jakich przychodów dotyczy ulga zero PIT?

Ulga zero PIT dla młodych obejmuje przychody ze stosunku pracy, z umów zleceń, z zasiłków macierzyńskich oraz z działalności gospodarczej (niezależnie od wybranej formy opodatkowania). Jest to zwolnienie podmiotowe przysługujące młodym podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. Mogą z niej skorzystać osoby przed dniem 26. urodzin w zakresie przychodów, których wartość nie przekracza 85,528 zł. Warto jednak pamiętać, że prowadzenie działalności gospodarczej nie spowoduje pozbawienia młodego podatnika preferencji podatkowej, jednak w zakresie tych przychodów nie będzie miał możliwości zaliczenia ich do limitu 85,528 zł.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na te temat lub potrzebujesz wsparcia przy rozliczaniu PIT w Białymstoku, zapraszamy do skorzystania z usług biura księgowego MirJan.

Ulga zero PIT dla młodych – dla kogo?

Ulga zero PIT dla młodych przysługuje osobom przed dniem 26. urodzin, które osiągają przychody na podstawie stosunku pracy (również spółdzielczego) lub pokrewnego takiego jak stosunek służbowy, praca nakładcza, umowy zlecenia, w oparciu o odbywaną praktykę absolwencką czy stażu uczniowskiego oraz zasiłku macierzyńskiego. Z ulgi tej nie mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które osiągają przychody z tej działalności.

Ulga zero PIT dla młodych – do kiedy?

W przypadku rozliczania PIT-u warto zwrócić uwagę na moment osiągnięcia 26. roku życia przez młodego podatnika. Jeśli część przychodów zostanie osiągnięta po dniu 26. urodzin, preferencją podatkową zostają objęte wyłącznie należności wypłacone do dnia urodzin (włącznie z tym dniem). Przychody otrzymane po tym momencie nie będą objęte zwolnieniem i będą podlegać opodatkowaniu. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, jakie przychody można uwzględnić w rozliczeniu pit, aby skorzystać z ulgi zero PIT dla młodych. 

Czy ulga zero PIT dla młodych wpływa na inne ulgi podatkowe?

Korzystanie z ulgi zero PIT dla młodych nie wyklucza możliwości skorzystania z innych ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci czy ulga rehabilitacyjna. Ważne jest jednak, aby pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do skorzystania z poszczególnych ulg.

ikona adresu