9 grudnia, 2016

Prowadzenie ksiąg handlowych

Formalny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej niejednokrotnie wymaga skorzystania z pomocy eksperta w tej dziedzinie. Wybierając licencjonowane biura rachunkowe, takie jak białostockie „MirJan”, których specjalnością jest prowadzenie ksiąg handlowych, mogą Państwo wiele zyskać – od dodatkowego czasu, który może zostać zainwestowany w rozwój firmy lub spółki, aż po spokój związany z pewnością, że Państwa finanse powierzone zostały w ręce profesjonalistów.

Obsługa księgowa w tym zakresie polega, między innymi, na regularnym, chronologicznym wprowadzaniu do dziennika danych dotyczących wszystkich operacji gospodarczych. Niezbędne jest też przygotowanie wykazu składników aktywów i pasywów, a także zestawienia obrotów i sald. Wszystkie prowadzone przez nasze biuro rachunkowe działania umożliwią Państwu nie tylko sprawdzanie na bieżąco faktycznego stanu finansowego, ale też przeprowadzenie analiz na bazie zebranych zestawień.

Pełna księgowość jest opcją złożoną, a jej prowadzenie wymaga rozległej, fachowej wiedzy, którą nasi doradcy mogą się poszczycić.

Kiedy konieczne jest prowadzenie ksiąg handlowych?

Księgi handlowe zbierają wszystkie zdarzenia gospodarcze, które wydarzyły się w firmie. W takich dokumentach znajdują się wykazy obrotów, sald i inwentarza – aktywów oraz pasywów. Księgi handlowe muszą prowadzić przedsiębiorcy korzystający z pełnej księgowości.

Prowadzenie ksiąg handlowych jest obowiązkiem spółek kapitałowych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a także osób fizycznych i spółek, które przekroczyły limit przychodów wynoszący 2 miliony euro rocznie.

Księgi handlowe należy wypełnić dopiero w kolejnym roku po przekroczeniu wspomnianej kwoty. Wówczas dochodzi do zmiany formy rozliczania operacji z uproszczonej na pełną. Nasi specjaliści od prowadzenia ksiąg rachunkowych doskonale orientują się w aktualnych przepisach. Wiedzą, jakie formy rozliczeń są odpowiednie dla danego przedsiębiorstwa.

Zdarzają się również sytuacje, gdy firma, która od wielu lat rozliczała się na zasadach pełnej księgowości, przestaje spełniać wymienione wyżej warunki. W takiej sytuacji korzystniejsze okazuje się powrócenie do systemu uproszczonych rozliczeń. Zgodnie z polskim prawem jest to możliwe. Gdy dochody podmiotu spadną poniżej 2 milionów euro rocznie, możliwe jest przejście na ryczałt lub KPiR. Warunkiem jest jednak udokumentowanie, że kwota przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy nie przekroczyła wspomnianej sumy.

ikona adresu