9 grudnia, 2016

Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego

Nawet jeśli prowadzą Państwo działalności gospodarczą korzystając z uproszczonej formy opodatkowania, jaką jest ryczałt ewidencjonowany, warto powierzyć ekspertom kwestie związane z jego rozliczeniem. Licencjonowane biura rachunkowe bez trudu poradzą sobie ze wszystkimi formalnościami, a obsługa księgowa Państwa przedsiębiorstwa będzie w pełni profesjonalna i satysfakcjonująca.

Zryczałtowany podatek od przychodu jest opcją, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, mimo że nie daje możliwości odliczenia kosztów. Stanowi często korzystną opcję dla indywidualnych przedsiębiorców lub spółek osobowych – tych działających w branżach z ustawowym przyzwoleniem na rozliczanie się w trybie uproszczonej formy opodatkowania. Aby prawidłowo poprowadzić księgowość dla tego rodzaju sposobu rozliczania się, potrzebne jest wprowadzanie zapisów bazujących na informacjach z rachunków i dokumentacji celnej oraz faktur.

Specjalizujące się w tym zakresie biuro rachunkowe „MirJan” serdecznie zaprasza do współpracy.

Na czym polega rozliczanie ryczałtu ewidencyjnego?

Ryczałt ewidencyjny to jedna z wielu dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiego systemu płacą podatek od przychodu. Nie mają możliwości obniżenia go o koszty jego uzyskania. Taka forma opodatkowania jest dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą indywidualną lub spółkę osobową.

Trzeba wiedzieć, że nie wszystkie formy działalności mogą być rozliczane na zasadach ryczałtu. Do wyjątków należą m.in. apteki, a także sprzedaż i kupno wartości dewizowych czy handle częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Rozliczanie na zasadach ryczałtu nie jest możliwe również dla osób, które płacą podatek akcyzowy na podstawie odrębnych przepisów.

Rozliczanie ryczałtu ewidencyjnego jest możliwe jedynie do konkretnej kwoty. To 2 miliony euro rocznie. Limit ten obowiązuje również w sytuacji, gdy suma przychodów wszystkich wspólników przekroczyła wspomnianą kwotę.

Nawet jeśli przychody w pierwszym roku przekroczyły 2 miliony euro, przedsiębiorca jest zobowiązany do zmiany formy rozliczania dopiero od kolejnego roku.

Stawki ryczałtu a rodzaj działalności

Warto również wiedzieć, że wysokość podatku różni się w zależności od prowadzonej działalności. W przypadku lekarzy, techników dentystycznych, położnych, pielęgniarek, felczerów, tłumaczy i nauczycieli jest to 17%. Osoby świadczące usługi parkingowe, reklamowe, fotograficzne i związane z zakwaterowaniem muszą płacić podatek o wysokości 15%. Najniższa stawka ryczałtu to 2%. Dotyczy ona sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, zgodnie ze stosowną ustawą.

ikona adresu