24 lipca, 2023

Rozliczanie PIT – Białystok

W zakres naszych usług wchodzi rozliczanie PIT Białystok. Każdy pracownik jest zobowiązany do corocznego wypełniania deklaracji, która potwierdza uzyskane przychody i opłacone podatki. Taki obowiązek dotyczy również osób prowadzących działalność rolniczą czy skupujących akcje.

Wyróżnia się kilka podstawowych deklaracji PIT. Wybór odpowiedniej zależy od prowadzonej działalności. Do najpopularniejszych rodzajów PIT-u warto zaliczyć:

  • PIT-36 – to deklaracja wypełniana przez przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach skali podatkowej,
  • PIT-36L – to deklaracja dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach podatku liniowego ze stałą stawką 19%,
  • PIT-28 – to deklaracja dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu,
  • PIT-38 – to deklaracja dla osób, które w danym roku uzyskały zysk w wyniku zbycia papierów wartościowych,
  • PIT-11 – wypełniają go pracodawcy, wpisując informacje na temat pobranych zaliczek i dochodów uzyskiwanych przez pracownika,
  • PIT-37 – tę deklarację wypełniają osoby, które uzyskują przychody z umowy o pracę, zlecenie lub dzieło i nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • PIT-39 – w tej deklaracji rozlicza się dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wybór odpowiedniej deklaracji i jej poprawne wypełnienie bywa problematyczny. Z tego powodu wiele osób korzysta z pomocy specjalistów. Zajmujemy się wypełnianiem deklaracji w ramach rozliczeń podatkowych pracowników danej firmy, a także dla osób prywatnych. Upewniamy się, że dokumenty zostały uzupełnione prawidłowo, a następnie składamy je w Urzędzie Skarbowym. W ten sposób można uniknąć poważnych konsekwencji związanych z niedopełnieniem obowiązków podatkowych.

ikona adresu