9 grudnia, 2016

Obsługa kadrowo-płacowa Białystok

Urzędy Skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagają od petentów regularnego dostarczania prawidłowo wypełnionych dokumentów i skrupulatnie wyliczonych wpłat. Błędy w rozliczeniach oraz nieterminowe przesłanie odpowiednich zaświadczeń mogą zakończyć się bolesnymi konsekwencjami, czego lepiej unikać – najlepiej zatrudniając firmę, której specjalnością jest księgowość.

Jeśli więc prowadzą Państwo przedsiębiorstwo zatrudniające kilku lub wielu pracowników, a kwestie finansowe i podatkowe nie należą do zagadnień będących Państwa specjalnością – zachęcamy do skorzystania z usług, jakie oferują licencjonowane biura rachunkowe, takie jak „MirJan”. Kompleksowa, księgowa obsługa kadrowo-płacowa, realizowana przez jednych z najlepszych w branży ekspertów, umożliwi zachowanie płynności w regulacji zobowiązań. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów, dbałość o szczegóły, indywidualne podejście a także dyskrecja sprawiają, że nasze biuro rachunkowe może poszczycić się szerokim gronem zadowolonych z poziomu obsługi Klientów.

Co wchodzi w zakres obsługi kadrowo-płacowej?

Obsługa kadrowo-płacowa Białystok obejmuje szeroki zakres działań związanych z zarządzaniem kadrami i prowadzeniem rozliczeń płacowych w przedsiębiorstwie. Do usług z tego zakresu warto zaliczyć:

  • prowadzenie akt osobowych – kancelaria odpowiedzialna za obsługę kadrowo-płacową utrzymuje i aktualizuje akta osobowe pracowników. To właśnie w nich przechowywane są dokumenty danej osoby, takie jak CV, umowy o pracę, zgody na przetwarzanie danych osobowych, świadectwa pracy i decyzje administracyjne,
  • ewidencję czasu pracy – obsługa kadrowa gromadzi informacje dotyczące czasu pracy pracowników, w tym godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, nadgodzin, urlopów, nieobecności oraz innych form nieobecności. Na podstawie tych danych są obliczane wynagrodzenia, premie oraz inne świadczenia pracownicze,
  • obliczanie wynagrodzeń – nasza kancelaria jest odpowiedzialna za obliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie ustalonych zasad, takich jak stawki godzinowe, pensje miesięczne, premie, dodatki, ewentualne potrącenia (np. składki na ubezpieczenia społeczne) i inne elementy wpływające na wysokość wypłaty,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z ZUS i US – przygotowujemy i składamy deklaracje do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz do Urzędu Skarbowego, które dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń. Wykonujemy też rozliczanie PIT,
  • zarządzanie urlopami i świadczeniami pracowniczymi – prowadzimy ewidencję urlopów pracowników, przyjmujemy wnioski urlopowe, ustalamy terminy urlopów, sporządzamy dokumenty związane z urlopami (np. zaświadczenia), a także monitorujemy i zarządzamy innymi świadczeniami pracowniczymi – zdrowotnymi, socjalnymi czy premiami,
  • kontakty z instytucjami zewnętrznymi – utrzymujemy kontakt z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak ZUS, Urząd Pracy czy Państwowa Inspekcja Pracy. Przekazujemy im wymagane informacje, dostarczamy raporty oraz rozwiązujemy ewentualne problemy związane z kwestiami kadrowymi i płacowymi.

Obsługa kadrowo-płacowa jest niezwykle istotnym elementem zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Jej zadaniem jest zapewnienie zgodności działalności firmy z prawem pracy i odpowiedniego wynagradzania pracowników.

ikona adresu