24 lipca, 2023

Usługi księgowe – Białystok

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe dla firm i osób prywatnych w Białymstoku. Zajmujemy się obsługa nawet bardzo dużych przedsiębiorstw zatrudniających setki pracowników. Przygotowujemy niezbędne dokumenty i wyliczenia, a także doradzamy w ważnych kwestiach. W zakres usług księgowych naszego biura wchodzi:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych – usługi księgowe obejmują codzienne lub okresowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zajmujemy się rejestrowaniem transakcji finansowych, przygotowaniem dokumentacji oraz rozliczaniem finansów przedsiębiorstwa,
  • rozliczenia podatkowe – usługi księgowe obejmują także przygotowywanie i składanie rozliczeń podatkowych. Pomagamy w obliczaniu i zgłaszaniu podatków oraz przygotowaniu dokumentów podatkowych, takich jak deklaracje i raporty,
  • analiza finansowa – usługi księgowe mogą obejmować przeprowadzanie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Analizujemy dane finansowe i przygotowujemy raporty, które pomagają w ocenie sytuacji finansowej firmy, identyfikowaniu trendów, wykrywaniu potencjalnych zagrożeń finansowych i podejmowaniu odpowiednich działań zaradczych,
  • konsultacje i doradztwo podatkowe – udzielamy porad i doradzamy w kwestiach związanych z podatkami i sprawami finansowymi. Pomagamy w interpretacji przepisów podatkowych, identyfikacji potencjalnych oszczędności podatkowych, planowaniu strategicznym, optymalizacji podatkowej i innych kwestiach związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Oferujemy usługi księgowe na zasadzie outsourcingu. Takie rozwiązanie pozwala właścicielowi przedsiębiorstwa skoncentrować się na swojej głównej działalności, jednocześnie mając pewność, że zadania księgowe są wykonywane profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Outsourcing umożliwia również zrezygnowanie zatrudniania własnego księgowego, co wiąże się z dużymi kosztami i koniecznością przeprowadzenia procesu rekrutacji.

ikona adresu