9 grudnia, 2016

Deklaracje dot. opłat za korzystanie ze środowiska

Jeśli prowadzona przez Państwa działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością odprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska, zwrócenie się po profesjonalną pomoc w zakresie wypełniania i regularnego składania deklaracji z pewnością okaże się korzystną decyzją. Licencjonowane biura rachunkowe chętnie podejmują się najróżniejszych wyzwań, wykorzystując w codziennej pracy swoją nieustannie aktualizowaną wiedzę i doświadczenie. W rezultacie, nawet najbardziej zaawansowana księgowość poprowadzona zostanie wzorowo.

Biuro rachunkowe „MirJan” zadba o to, aby obsługiwana osoba lub firma, która korzysta z zasobów (pobiera wodę) lub wprowadza zmiany w środowisku (odprowadza ścieki, składuje odpady, emituje opary i pyły) terminowo wywiązała się ze swoich zobowiązań podatkowych. Jest to usługa księgowa, z której skorzystać mogą przedsiębiorcy i osoby, które prowadzą działalność rolniczą, zarówno te zobowiązane do wnoszenia opłat środowiskowych, jak i objęte zwolnieniem z uiszczania podatku (jednak nieobjęte zwolnieniem z regularnego dostarczania deklaracji).

ikona adresu