3 główne błędy podatkowe popełniane przez firmy

Chociaż rozliczenia podatkowe bywają skomplikowane, każda firma powinna zadbać o prawidłowe wypełnienie deklaracji. W przeciwnym razie może się ona narazić na surowe kary ze strony urzędu skarbowego. W tym wpisie przedstawiamy 3 najczęstsze błędy podatkowe, które popełniają polskie firmy. Dowiesz się też, jak można ich skutecznie uniknąć.

Nieświadome omijanie obowiązków podatkowych

Niestety, wiele firm popełnia błąd nieświadomego omijania obowiązków podatkowych. Dzieje się to zazwyczaj w wyniku braku wiedzy na temat przepisów prawa podatkowego lub z powodu nieodpowiedniego doradztwa. Firmy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich działalność generuje określone zobowiązania podatkowe, takie jak VAT czy CIT. Konsekwencją takiego błędu często są wysokie kary finansowe oraz konieczność uregulowania zaległych należności. Aby tego uniknąć, warto korzystać z usług naszego biura podatkowego, które zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie podatków, w tym rozliczeń podatkowych w Białymstoku.

Złe wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych

Kolejnym często popełnianym błędem wśród firm jest nieumiejętne korzystanie z dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. W Polsce istnieje wiele przepisów umożliwiających obniżenie obciążenia podatkowego poprzez skorzystanie z takich środków jak ulgi inwestycyjne, badawczo-rozwojowe czy zwolnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jednak niewłaściwe ich wykorzystanie może prowadzić do utraty korzyści finansowych lub nawet do nałożenia kar za nieprawidłowe rozliczenia.

Niewłaściwe przechowywanie dokumentów

W Polsce obowiązuje 5 letni okres przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych przez przedsiębiorców. Niewłaściwe przechowywanie tych dokumentów może prowadzić do braku możliwości udokumentowania kosztów oraz dochodów, a co za tym idzie – do kłopotów z rozliczeniami podatkowymi. Ponadto, kontrola przez urząd skarbowy może wykazać brak należytego przechowywania dokumentacji, co może skutkować nałożeniem kar finansowych. Dbając o rzetelne magazynowanie dokumentów oraz korzystając z usług biura podatkowego, firma może uniknąć potencjalnych problemów związanych z kontrolą podatkową.

ikona adresu